• Call : 0885 02 91 91
19сеп.
2015
0

Агресията при децата

Проблемът

Децата страдащи от Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност често са наричани агресивни, заради тяхното импулсивно физическо и социално поведение. Въпреки че тези деца могат да бъдат грижовни и чувствителни, техните добри качества често остават незабелязани заради импулсивността им.

Причината

Децата с страдащи от Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност действат преди да помислят. Те често не могат да контролират първичната си реакция в дадена ситуация. Не могат да променят поведението си дори и да осъзнават какви ще са последиците. Някои проучвания показват, че мозъка при тези деца е различен. Отчасти това е причината за тяхното поведение.

Препятствията

Много от тези деца прекарват голяма част времето си наказани заради това, което казват или правят. Тяхната импулсивност може да се окаже най-голямата трудност, която трябва да се преодолее. За това може да са нужни години търпение и постоянство.

Решенията

Поставянето на списък с правила на стената помага на децата да разберат какво се очаква от тях и визуално им напомня да помислят преди да действат

• Някои деца се нуждаят от „карти на поведението“ залепени на чиновете им (например: „Вдигни ръка, преди да кажеш нещо“). Ако детето не се чувства конфортно тези карти да са залепени на чина му, можете да ги залепите върху лист хартия, който то може да прибере след часа.

• Направете списък с нещата, които детето ви трябва да свърши през деня на черна дъска и изтривайте нещата, които вече са изпълнени. Това помага на децата страдащи от Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност чувство за контрол върху техния ден.

  Дисциплината може и трябва да се използва в определени ситуации. Въпреки че заболяването на децата обяснява поведението им, то не трябва да се използва като оправдание. Синдромът на дефицит на вниманието и хиперактивност може да обясни защо Иван удари Петър, но той не го е накарал да го направи. Децата трябва да разберат своята отговорност при контролирането на поведението си.

 източник:mamatatkoiaz.bg